بایگانی برچسب: Meissner

ارزیابی قابلیت ابررساناها در تجهیزات انتقال برق

– چکیده در این مقاله ابتدا به معرفی پدیده ابررسانایی پرداخته شده است. با توجه به گسترش روزافزون مصرف انرژی در جهان و روند رو به‌کاهش منابع انرژی، استفاده از این مواد که با تلفات کمتر و راندمان بیشتر ما را در مصرف بهینه انرژی یاری می‌نمایند بسیار مورد توجه …

ادامه نوشته »