آرشیو مجلات, سال 1402

شماره چهلم مجله کهربا (تابستان 1402)

شماره چهلم مجله کهربا آنچه در این شماره می خوانید عبارتند از: آشنایی با دکتر حسین اسلامبولچی مدیر ایرانی بزرگترین غول مخابراتی جهان کاهش تلفات توان با حداقل تغییر فاز مشترکین به منظور متعادل سازی فازها در بهره برداری شبکه های توزیع تحلیل و مقایسه ضرایب برآ و پسای چند ایرفویل متداول برای انتخاب ایرفویل بهینه توربین بادی کاربرد کنترل کننده BELBIC در ژنراتورهای دوسو تغذیه DFIG نیروگاه های بادی بررسی استراتژی استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در مسیر تحول انرژی و توسعه پایدار ارزیابی امنیت شبکه نرم افزار محور SDN بررسی عوامل موثر برپیاده سازی اثر بخشی برنامه های تعمیراتی تجهیزات شبکه توزیع مشاهده آنلاین دانلود