بایگانی سالانه: 2022

شماره سی و چهارم مجله کهربا (زمستان ۱۴۰۰)

شماره سی و چهارم مجله تخصصی کهربا آنچه در این شماره میخوانید: آشنایی با دکتر حمید سلطانیان -استاد گروه مهندسی برق دانشگاه تهرانتشخیص بیماریهای دهان و دندان با تصاویر رادیولوژیماهیت بمب های الکترومغناطیسی و چگونگی دفاع در مقابل آنهامتاالگوریتم های پردازش تصویر و داده کاوی از معیارهای چندگانه بکار رفته در …

ادامه نوشته »

شماره سی و سوم مجله کهربا (پاییز۱۴۰۰)

شماره سی و سوم مجله کهربا آنچه در این شماره میخوانید: آشنایی با دکتر فرخ حجت کاشانی -استاد گروه مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت بررسی میزان دقت و شیوع ارتباط بین کانال دندانی-تحتانی با دندان عقل پنهان در رادیوگرافیک پانورکس بررسی تاثیر الکترومیوگرافی بدون درد در نوجوانان و شبیه سازی …

ادامه نوشته »