آرشیو مجلات, سال 1403

شماره چهل و سوم مجله کهربا ( بهار 1403)

شماره چهل و سوم مجله کهربا ( بهار 1403) آنچه در این شماره می خوانید عبارتند از: آشنایی با دکتر غلامحسین روئین تن درایو موتور القایی سه فاز: مروری سیستماتی ک در مورد مدلساز ی دینامیکی، تخمین پارامترها و طرحهای کنترل مزایا وچالش های انرژی خورشیدی در صنعت ساختمان بررسی تفاوتهای سیستم فنربندی و آیرودینامیک خودروهای فرمول یک با خودروهای هیبریدی و مدلسازی یک سیستم تعلیق بهبود یافته در نرم افزار MATLAB بررسییی و تحلیل عملکرد بهینه و مطلوب یک سیییسییتم فتوولتائیک با بهره بردن از ویژگی ردیابی نقطه حداکثر توان تحلیل مونت کارلو و بررسی نمودار چشمی CNT Interconnects  بررسی نرم افزار شبیه سازی WITNESS  مشاهده آنلاین دانلود