سال 1400

مجلات سال 1400

شماره سی و چهارم مجله کهربا (زمستان ۱۴۰۰)

شماره سی و چهارم مجله تخصصی کهربا آنچه در این شماره میخوانید: آشنایی با دکتر حمید سلطانیان -استاد گروه مهندسی برق دانشگاه تهران تشخیص بیماریهای دهان و دندان با تصاویر رادیولوژی ماهیت بمب های الکترومغناطیسی و چگونگی دفاع در مقابل آنها متا الگوریتم های پردازش تصویر و داده کاوی از معیارهای …

ادامه نوشته »

شماره سی و سوم مجله کهربا (پاییز۱۴۰۰)

شماره سی و سوم مجله کهربا آنچه در این شماره میخوانید: آشنایی با دکتر فرخ حجت کاشانی -استاد گروه مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت بررسی میزان دقت و شیوع ارتباط بین کانال دندانی-تحتانی با دندان عقل پنهان در رادیوگرافیک پانورکس بررسی تاثیر الکترومیوگرافی بدون درد در نوجوانان و شبیه سازی …

ادامه نوشته »

شماره سی و دوم مجله کهربا (تابستان۱۴۰۰)

شماره سی و دوم مجله کهربا آنچه در این شماره میخوانید: آشنایی با مهندس تیمور لکستانی-پدر برق ایران طراحی المانهای فیلتر با استفاده از الگوریتم ژنتیک حسگر فیبر نوری براساس رزونانس پلاسمون سطح حل مسئله فروشنده دوره گرد با استفاده از الگوریتم ژنتیک طراحی، ساخت و آزمون پایه های بتنی پیش تنیده …

ادامه نوشته »

شماره سی و یکم مجله کهربا (بهار۱۴۰۰)

شماره سی و یکم مجله کهربا آنچه در این شماره میخوانید: شنایی با دکتر جواد صالحی- استاد مخابرات دانشگاه صنعتی شریف تشخیص استرس با حسگرهای پوشیدنی بیوسنسور تشخیصی برای ویروس zika تشخیص اختلال شناختی خفیف با استفاده از تجزیه و تحلیل EEG بررسی حلقه باز اثرمیراکننده سیال مغناطیسی در سیستم …

ادامه نوشته »