اهداف و چشم انداز

اهداف مجله :

مجله کهربا  در سال ۹۱ برای مدت نامحدود تاسیس شد و در ابتدا بصورت دو فصل نامه سپس بصورت فصل نامه شروع به انتشار کرد.

اهداف نشریه عبارتند از:

۱- پیشبرد فرهنگ علم گرایی در کشور
۲- ایجاد روحیه تلاش و امید در نسل جوان
۳- توسعه کمی و کیفی روزافزون به سوی نشریه ای وزین، فراگیر و کم اشکال
۴- استفاده از امکانات و تسهیلات شبکه جهانی اینترنت در راستای پیشبرد اهداف نشریه
۵-کمک به ایجاد ارتباط میان مراکز آموزشی، علمی و تحقیقاتی و همچنین میان پژوهشگران و کارشناسان در دو سطح داخلی و بین المللی به منظور انتقال و تبادل آموخته‌ها و تجربیات و کسب دستاوردهای تازه علمی.
۶- شناخت و معرفی آرا، نظرات، اختراعات، نوآوری ‌ها و خلاقیت‌ های علمی و هنری در دو سطح ملی و بین‌المللی.

مجله تخصصی کهربا موضوعات مربوط به برق و کامپیوتر را با داوری به صورت مقالات علمی ترویجی منتشر می‌کند. این مجله رسانه‌ای است برای تبادل یافته‌ها و اندیشه‌های نو علمی پژوهشی با هدف گسترش و ارتقای دانش و فناوری متخصصان .

 فرایند داوری در مجله کهربا بر همتراز خوانی استوار است و در این مجله داوری به شیوه پنهان دوطرفه انجام می‌شود.

 هیئت تحریریه مجله مسئول سیاستگذاری مجله است. مسئولیت بررسی مقالات ارائه شده به مجله بر عهده سردبیر، دبیران تخصصی و هیئت تحریریه مجله است.