بایگانی برچسب: AVR

روبات با قابلیت پارك موازي خودکار

چکیده در این مقاله به ساخت رباتی می پردازیم تا با استفاده از این یافته گامی در جهت هوشمند سازي خودرو برداشته باشیم.براي این کار نیاز به تلفیق قسمت مکانیکی والکتریکی می باشد؛براي قسمت مکانیکی ماکتی چهار تایره به نحوي طراحی شد که تقریبا دارای حرکتی شبیه خودرو در چرخها …

ادامه نوشته »