بایگانی برچسب: سنسور

روبات با قابلیت پارك موازي خودکار

چکیده در این مقاله به ساخت رباتی می پردازیم تا با استفاده از این یافته گامی در جهت هوشمند سازي خودرو برداشته باشیم.براي این کار نیاز به تلفیق قسمت مکانیکی والکتریکی می باشد؛براي قسمت مکانیکی ماکتی چهار تایره به نحوي طراحی شد که تقریبا دارای حرکتی شبیه خودرو در چرخها …

ادامه نوشته »