خانه / راهنمای تهیه مقالات

راهنمای تهیه مقالات

باسلام

نویسندگان محترم می توانند فرمت ارائه مقالات ارسالی را از طریق لینک زیر دریافت نمایند.

راهنمای تهیه مقالات

فرم تعهدات و اصالت محتوا را نیز از لینک زیر دریافت نموده و پس از پر کردن، ارسال نمایید.

فرم تعهدات و اصالت محتوا